Djs får hörselskada som tinnitus Dj Discjockey

Dj blir inte bättre för att han spelar högt
Med dagens tekniskt avancerade och kraftfulla PA-anläggningar är det möjligt för Djs, trubadurer och andra artister att spela mycket högt utan att distorsion uppkommer (utan att ljudet låter orent och spricker). Vid hög volym är det snarare så att hörseln ”spricker” tidigare än högtalarna. Det är inte ovanligt med hörselnedsättningar och tinnitus till följd av discoteksbesök. Därför har Dj´n ett stort ansvar att inte spela högre än vad som är rimligt och lagligt. Vi poängterar redan här att Dj inte blir bättre och populärare för att han eller hon "maxar PA", snarare tvärtom! För att kunna reda ut vilken volym som bör hållas måste vi ta reda på fakta om ljud och ljudets påverkan på hörseln:  Ljud är vibrationer från ljudkällan, i detta fall högtalarsystemet, som i luften blir till tryckvariationer vilka utbreder sig som ljudvågor (lite likt ringarna som bildas på vattnet när någon exempelvis slängt i en sten).  

Decibel, ljudstyrkan mäts i decibel (dB):

Exempel på olika ljudkällor i dB decibel

Decibel mäts i en logaritmisk skala, vilket innebär att när till exempel Dj´n har höjt volymen 3 dB så har volymen på dansgolvet fördubblats. Örat uppfattar inte denna ökning av volymen som en fördubbling, utan som en liten ökning. För att örat ska uppfatta en fördubbling av volymen måste Dj´n höja volymen cirka 10 dB. Då har ljudenergin som når örat blivit 10 gånger starkare. På discotek, konserter och liknande tillställningar får inte ljudnivån mer än tillfälligt överstiga 100 dB. Tillfälliga mycket korta ”ljudtoppar” får nå 115 dB, till exempel då Dj´n pratar i mikrofon eller när det i musiken förekommer sådana ”toppar”.

Frekvens:

Frekvenser och frekvensindelningar som Dj ska känna till

Frekvens mäts i Hertz (Hz). För att Discjockeyns öra ska kunna uppfatta ljudet måste tryckvariationerna ske mellan 20-20000 gånger per sekund. Desto mörkare ljudet är desto lägre frekvens har det, till skillnad från ett ljusare ljud där det är tvärtom. En låg baston kan t.ex. ha en frekvens om 30 Hz medan en hög diskantton kan ha en frekvens om 15 000 Hz. På baksidan av mina högtalare till datorn där det mixas och redigeras står att frekvensomfånget är 30-18000 Hz. Det innebär att högtalarna kan återge ljud inom detta frekvensområde. De klarar alltså inte av att spela upp en baston under 30 Hz, eller en diskantton över 18000 Hz (18 000 Hz kan också skrivas 18 kHz).

Discjockeyns Hörsel:  

Ett friskt Dj-öra kan höra ljud i frekvensomfånget ca. 20-20 kHz. Med ökad ålder sjunker ofta den övre gränsen. Vi är egentligen skapta för att höra tal som ligger i frekvensområdet 2 kHz-5 kHz. Det är här i mellanregistret hörseln är som bäst. De högre frekvenserna är de mest skadliga för hörseln men även låga frekvenser som bas kan vara skadliga. Höga ljudnivåer är inget att leka med, det vet många artister och Djs av erfarenhet, även om man kanske inte vill tala öppet om det. Redan 85 dB kan vara skadligt om vi utsätts tillräckligt länge (under en hel arbetsdag, åtta timmar). Ska rekommendationer följas borde Disckjockey eller dennes publik inte vistas i miljö med 100 dB mer än i 15 minuter, sedan är risken att hörselskada som tinnutus uppkommer. Enkelt uttryckt sjunker den ”säkra” tiden vi kan vara i miljö med hög ljudvolym desto högre volymen är. I 115 dB är den ”säkra” tiden bara 25 sekunder.  

Somliga Discjockeys tål högre ljudnivåer än andra. Det är ungefär som att vissa boxare har ”glaskäke” medan andra boxare tål hårdare slag. När det gäller hörseln kan vi inte med säkerhet veta om vi är känsliga förrän det är för sent. Därför är det viktigt att vara försiktig. Det hjälper inte att gå runt och tro att höga ljudvolymer inte kan skada våra öron. Förutom hörselnedsättning kan också hög ljudvolym och tillfälligt höga ljud orsaka tinnitus. Tinnitus kommer från det latinska ordet tinnere, som betyder ringa. Djs som drabbats av tinnitus hör ljud som egentligen ”inte finns”. Ljuden brukar oftast vara pipande, brusande eller brummande, men kan förekomma över hela frekvensregistret och variera i dB. Forskare har ännu inte lyckats komma fram till var tinnitus exakt kommer ifrån. Gissningar finns att hörselcellerna blivit skadade och sänder ut falska signaler till hjärnan. Efter discoteks- och konsertbesök brukar somliga ha ett pipande eller brusande ljud i öronen, förutom alltmänt reducerad hörsel. Har man tur försvinner ljudet efter ett antal timmar. Har man otur blir det bestående hörselnedsättning eller tinnitus. Att ha ”orkestern med sig hem i öronen” är inte häftigt utan ett varningstecken. Något gig senare kan ”orkestern fortsätta spela livet ut, natt som dag”.  

Hörselskydd:

Använd öronproppar! Det finns öronproppar i varierande prisklasser. De billigare ”skumgummipropparna” tenderar att dämpa olika vid olika frekvenser och kan därför göra spelningen svår då vissa frekvenser försvinner genom dämpningen. Köp istället proppar som är avsedda för musiker och Discjockeys. Kostnaden är högre men också kvaliteten därför att de åstadkommer en jämnare dämpning över hela frekvensregistret. Tag kontakt med öronspecialister på närmaste sjukhus för att få råd och kunna prova dig fram till vilka proppar som passar dig bäst.  

Decibelmätning:

Prata med Miljö- och Hälsoskyddskontoret i din kommun och be att få låna en dB-mätare. Observera att du alltid ska förankra detta med arrangören först! Var försiktig, bli inte impopulär, en sådan förfrågan kan ge dig sparken från spelningarna. Decibelmätning ska ske där gästerna kan utsättas för den högsta ljudvolymen, alltså närmare högtalarna, på dansgolvet eller där ljudet tenderar vara högst. Mät på olika ställen på dansgolvet för att komma fram till var det är högst volym.

Viktigt för Dj´s att tänka på:  

*    Gå ut på dansgolvet innan folket kommer och lyssna (ev. mät) hur hög volym som är lämplig.  
*    Hörseln mattas (blir svagare) efterhand spelningen varar. Då är det lätt att kompensera hörselbortfallet genom att höja volymen. Kontrollera mixerns ”master level meters” och håll samma volym under hela kvällen. Börja hellre kvällen med lägre volym för att successivt höja tills du når lämplig volym. Du kommer märka att det tar ett antal timmar innan hörseln är återställd efter en spelning. Bilen har aldrig gått så tyst som just efter en spelning.  
*    På vissa ställen står Dj´n en bit ifrån dansgolvet. Då är det extra viktigt att i förväg ha kontrollerat vilken volym som är lämplig och vara uppmärksam på att inte höja volymen mer än vad som är lämpligt och tillåtet under kvällen.  
*    Publiken råkar också ut för fenomenet att hörseln mattas efterhand. Det händer att gäster kommer upp till Dj´n och klagar på för låg volym. Höj inte volymen. Fråga istället var gästen stod när denne tyckte volymen var för låg. Kanske stod gästen inte ens på dansgolvet, eller någonstans på dansgolvet där ljudvolymen av någon anledning är lägre. Gästen kan vara alkoholpåverkad. Alkohol avtrubbar hörselsinnet och gör att volymen upplevs lägre än vad det i själva verket är. Det kan till och med vara så att gästen har en hörselskada och upplever ljudet som lågt. Ett knep för Dj att ta till då någon kommer upp till Dj-båset och klagar är att fejka en volymökning med order -"Jag kan höja lite till men bara lite." medan Dj fejkvrider på en kontroll på mixern.
*    Undvik att lyssna på hög musik innan det är dags för en spelning. Då är inte hörseln mattad när du kommer till stället och ska sätta igång.  
*    Trixa inte för mycket med eq-reglagen på mixern eller equalisern till slutstegen om du inte vet exakt vad du gör. Undvik att vrida upp dem då ljudet kan bli mycket vasst och farligt för hörseln. Högtalarna kan gå också i värsta fall gå sönder samtidigt som arrangören kan bli rosenrasande över att Discjockey ändrat inställningar de har lagt mycket tid till att optimalt vässa.
*    Använd rätt hörlurar. Bli inte lurad att köpa skräp som spelar sönder dina öron!!

Denna sida om hörselskador och tinnitus ingår i vår information presenterad under Dj Discjockey Fakta.