Dj Discjockey berättar lite om konflikt och konfliktlösning

Denna sida ämnar behandla ämnen som konflikt och konfliktlösning relaterat yrket som Dj. Discjockeys hamnar liksom andra yrkesutövare ofta i mer eller mindre jobbiga situationer. Vi vill härmed lyfta upp en del synpunkter och aspekter för att väcka en tanke hos dig som Dj, en tanke som kan få dig att vidareutvecklas både som person och Discjockey.

Konflikt betyder: Tvist, motsättning, sammanstötning och kommer från latinets "conflictus".  

Ofta utsätts en Dj för konflikter som är mer eller mindre allvarliga och svåra att övervinna. Instinktivt försöker man övervinna de problem och hinder som uppstår i en konfliktsituation. Somliga kämpar med ilska, andra flyr från situationen eller ger upp, medan det finns de som försöker hålla sig lugna för att kunna tänka ut bästa lösningen och på det viset övervinna konflikten. Lyckas Discjockeyn på bra sätt lösa konflikter växer denne och får i gengäld respekt från andra.  

Som Dj är det vanligt att råka ut för konflikter av olika slag. Innan vi lärde oss konflikthantering kunde en riktigt jobbig gäst få oss så uppretade att irritation fortfarande fanns kvar dagen efter. Varianter av ilska är energislukande och kan få den bäste ur balans. Efter några tuffa konflikter har det hänt att vi tillfälligt tappat koncentrationen, som faktiskt är "livsviktig" för en Dj. I värsta fall inverkar koncentrationsproblem så att delar av publikkontakten och den stämning som byggts upp försvinner. Bra är att vara förberedd på sådant som kan hända. Att tänka sig in i en situation som kan komma att hända kallas för förespegling. Genom att göra en förespegling blir man inte lika överrumplad och kan ta det lugnare än annars. Innan varje spelning kan det i ett initialt lärandeskede kring konflikter vara bra att använda förespegling om de vanligaste konfliktsituationerna som en Discjockey utsätts för, nämligen att någon kommer fram och klagar på ett våldsamt sätt. Jag brukar tänka att det inte är lönt att bli arg eller ta åt sig. Det finns bara en som bestämmer hur Dj´n ska bli påverkad av andras ord och handlingar, det är Dj´n själv!  

Det finns tre olika typer av konflikter som en Dj kan råka ut för:  
1.     Inre konflikt, där Dj´n ställs inför två eller flera olika val. Till exempel;
*     Att inte riktigt kunna bestämma sig för vilken låt som passar bäst in.
*     Att samma kväll ha chansen att spela på två olika ställen och inte veta vilket man ska välja.
*     Att vara bokad när kompisarna ringer och säger att det är fest. Vad göra? Spela, fixa en annan Dj eller sjukanmäla sig?
*     Att prata med personen som flirtar eller koncentrera sig på spelningen?
*     Att följa arrangörens krav eller frångå dem?
*     Att följa Dj-teamets chefs direktiv eller frångå dem?
*     Att skälla tillbaka på en jobbig gäst, vara trevlig eller strunta helt i gästen?
*     Att vara trött och behöva vila, när ett ställe måste ha en Dj samma kväll.  

När Dj råkar ut för inre konflikter är det bra att:
*     Ta det lugnt och inte bestämma sig för snabbt. I en situation där man gärna vill något är det bra att vänta tills det värsta begäret eller den första känslan har lagt sig, det gäller att "tygla sig".
*     Vara medveten om hur de egna känslorna påverkar.
*     Väga för och nackdelar emot varandra. Det är inte säkert att det som först verkar vara bäst lösning egentligen är den bästa lösningen.
*     Tänka på konsekvenserna av olika sätt att vara, säga och göra.
*     Höra med någon annan person och be om råd.              

2.    Konflikter mellan Dj och någon annan, kallas för relationskonflikter. I en relationskonflikt har det av någon anledning blivit svårt för Dj och någon annan att komma överens. Till exempel:
*     Gäster kommer fram och klagar på ett våldsamt sätt.
*     Arrangörens och Discjockeyns åsikter skiljer sig åt.
*     Discjockeyteamets chef styr och ställer utan att tänka på att Dj´n också är en människa.
*     Livebandet på stället spelar mer än "tillåtet" länge så att folk tröttnar.
*     Partnern gnäller för att Dj´n ska jobba.
*     Föräldrar eller andra försöker övertyga Dj om att yrket inte är något att hålla på med.
*     Skattekontoret vill inte medge avdrag i deklarationen.  

När Dj´n råkar ut för relationskonflikter är det bra att:
*     Vara medveten om hur känslor påverkar både sig själv och andra.
*     Ta det lugnt och inte låta sig provoceras. Den som brusar upp och låter sina känslor styra  har mest att förlora.
*     Klart och tydligt framföra sina åsikter utan att göra någon illa.
*     Vara medveten om sin egen del i konflikten.
*     Gå undan och lugna ner sig om möjlighet finns, för att sedan mötas och prata om det som  har hänt.
*     Acceptera att den/de andra tycker på annat sätt.
*     Ta hjälp av andra för att lösa konflikten på bästa sätt.  

3.    Konflikt mellan Discjockey, tid, rum och ting (tid, färdigheter, mekaniska fel, brister och naturens krafter). Till exempel: 
*     Att vara försenad till en spelning.
*     En snöstorm som gör det nästan omöjligt att köra.
*     Att få punktering på bilen eller motorhaveri på väg till en spelning.
*     Plötsligt börjar utrustningen på stället krångla eller helt lägga av.
*     Strömmen bryts.
*     Anläggningen på stället är mindre bra och ”svårspelad”.
*     Dj´n vill arbeta på ett visst sätt men klarar inte riktigt av det. 

Vissa saker kan vi Discjockeys inte råda över, även om vi ibland får bära hundhuvudet. Att drabbas av naturens krafter kan vi inte göra så mycket åt. Det går att förebygga men vi kan aldrig vara helt säkra. En vanlig konflikt är att inte hinna med allt det en Dj måste. Det skapar stora problem för många Discjockeys. Därför gäller det att planera. Mekaniska fel och brister råkar vi också ut för. Till viss del går det att motverka genom att vara rädd om sina saker och lära sig hur dessa hanteras på bästa sätt. En Discjockey kan omöjligt vara proffs på precis allt. Somliga Djs har till exempel färdigheten att vara duktiga på mixtekniker medan andra inte har den etc. Viktigt är att inte ge upp utan anstränga sig för att göra det bästa man kan. Vi har alla den egenskapen att vi kan träna upp våra Dj-färdigheter, med vissa individuella gränser.

En tidigare ouppklarad konflikt kan göra det svårare att hantera nya konflikter. Tänk dig att alla Djs har en ”toleransbägare” inom sig. Denna bägare fylls på när vi utsätts för en konflikt:

Dj Mixalot hade bråkat med sin sambo innan han skulle spela. De fick inte tid över att reda ut relationskonflikten. Därför var Mixalot på dåligt humör när han började spelningen. Hans ”toleransbägare” var redan fylld till hälften eller drygt så. När några gäster på stadnes nattclubb sedan började kalla Discjockeyn för värdelös och idiot fylldes bägaren på ännu mer. Droppen kom när en tjej sade till honom att han inte bara spelade dåligt utan var det fulaste hon någonsin sett! Mixalots bägare rann över, han tog tag i tjejen och puttade iväg henne medan han skrek några fula ord tillbaka. Den överfulla bägaren gjorde att Dj inte hade riktig kontroll över sina känslor och lät allt det andra som hänt gå ut över tjejen, som han egentligen kunnat ignorera helt och hållet, eller bara smilat snällt åt och tackat för komplimangen. Istället för att lagra konflikter i ”toleransbägaren” är det bra att som Dj förvandla dem till erfarenheter och lära sig något av det som hänt. Desto fler erfarenheter Discjockeys har desto mer tål de att utsättas för innan känslorna tar över förnuftet.

En Dj måste kunna utsättas för mycket konflikter och ändå kunna behålla sitt lugn. Samtidigt måste det finnas en tydlig gräns. Det gäller att klart markera för andra när de har trampat över den gränsen, fast på ett schysst och kontrollerat sätt. Viktigt att tänka på:

En konflikt kan lätt leda till våldshandling av något slag. Det är bra att kunna hindra sig själv innan det blir så illa. Ett stort steg på vägen är att lära känna, förstå och hantera sina egna känslor.  Djs möter hela tiden hinder. En del av dessa hinder kan vi lära oss att röja undan. Andra hinder går inte att röja undan, då måste vi lära oss att komma runt dem. Viktigt att tänka på är att vi kan skapa nya hinder om vi röjer undan ett på ett mindre bra sätt. Vi kan inte lösa hinder med våld eller tjurighet. Det är ungefär som att lägga en dynamitgubbe under ett hinder. "Booom!" Hindret lägger sig längre fram och är ändå ivägen eller landar i huvudet på dig, eller någon annan. Kanske splittras hindret av smällen och blir till många hinder.

Denna sida tillhör vår information Dj Discjockey fakta.