Dj och Discjockeys faq - fakta samt historia

Det råder mellan olika viljor en viss oklarhet om vem som kan kalla sig Dj. En av anledningarna till denna oklarhet är att det saknas krav på utbildning där vi genom en typ av examensbevis förtjänat titeln. Ytterligare anledning är att samhället i stort förändras och därmed kraven som ställs på en Discjockey. För att lättare kunna förstå vilka krav och förväntningar som ställs idag måste vi göra en kort historisk tillbakablick:  

Den första egentliga Dj´n att spela direkt inför dansande var Jimmy Savile som 1943 öppnade en jazzclub i England. Försöket att spela skivor inför publik slog väl ut och spred sig över England, för att efter andra världskrigets slut vinna mark i England, Frankrike, några andra europeiska länder och något år senare även i USA. Savile hade kommit på en idé som sparade pengar åt arrangörerna då ett liveband kostade betydligt mer än en Discjockey. Möjligheten gavs också för mindre hak att erbjuda ett mer levande alternativ än jukeboxen var. Allt fler clubbar öppnade och blev allmänt benämnda som discotek (ett franskt låneord). Till en början använde Dj´s enbart en skivspelare och pratade mellan låtarna i mikrofon. Ibland medverkade en trummis som spelade mellan låtarna och på det sättet hjälpte till att behålla publiken på dansgolvet. 1955 introducerade Bob Casey en Dj-utrustning som bestod av två skivspelare, vilken underlättade snabbheten i låtbytena. Samtidigt började man i Europa importera rockabillymusik från USA. Alltsammans bidrog till att discoteks- och clubkulturen växte. Fenomenet varade fram till mitten av 60-talet då en stagnation kunde märkas. I slutet av 60-talet stängde de flesta amerikanska discotek eller började köra med band. En av anledningarna var ”depressionstillståndet” som Vietnamkriget förde med sig. Intresset för alternativ musik som folkmusik och protestrock spreds. Flower Power rörelsen växte sig stark och antidiscokulturen kan sägas ha nått sin kulmen 1969 då Woodstockfestivalen under tre dygn lockade så många som en halv miljon besökare. Till detta rådde det i början av 70-talet ekonomisk och politisk instabilitet. En annan orsak till antidiscoeran var att de befintliga ljud- och ljusanläggningarna inte uppfyllde publikens krav. Folk kände helt enkelt inte längre för att dansa till det Discjockeys i regel erbjöd. De ställen som överlevde denna svacka inom discotekskulturen var merdelen gayclubbar, där det gällde för Dj´n att beatmixa (BPM-mixa) låtarna så långt det var möjligt. Efter Vietnamkrigets slut i januari 1973 hände mycket som starkt har påverkat Discjockeyn och discotekskulturen:  

- ”Skaparen” av hip-hop Dj Cool Herc använde två identiska skivor för att loopa såkallade break beats.
- Technics lanserade en skivspelare som var anpassad för Dj´s, kallad SL-1200.
- Det tyska bandet Kraftwerk släppte sin karakteristiska synthmusik, som i sin tur gav influenser åt hip-hoppen och Frankie Knuckles som var en av skaparna till housemusiken.
- Maxisingeln (12”) uppfanns. Till skillnad från tidigare skivor var den mer anpassad till Dj-bruk genom att bara innehålla en eller ett fåtal låtar i olika mixvänliga versioner och vara pressad på båda sidor.     
- Dj Grand Wizard Theodore uppfann scratchen genom en olyckshändelse.  

Discjockeys i Sverige

1977 växte discotekskulturen med rekordfart. Detta år släpptes filmen “Saturday Night Fever” som blev och fortfarande är en av de stora kassasuccéerna inom filmvärlden. Filmen som är i samma genre som "Fame" och ”Dirty Dancing” var delaktig i att folk återigen ville dansa, de var trötta på att bara sitta eller stå och titta på band. Det var nu discotekskulturen med allvar kom till Sverige, där den dessförinnan bara funnits i mindre kretsar som studenterna utgjorde. I slutet av 70-talet och början på 80-talet blev själva begreppet disco uttjatat då det användes kommersiellt vart man än vände sig. Det producerades mer musik än vad som var efterfrågad och publiken tröttnade på de elektroniska rytmerna. Anti-disco protester anordnades och efter en sådan i Chicago 1979 ansåg många att discoeran var över. I början av 80-talet gick vi återigen in i en period med ekonomisk instabilitet, samtidigt som fredsaktivismen blommade till liv igen (anti kärnkraft). Många discotek stängdes eller övergick till att köra med liveband och discjockeys blev arbetslösa. Dock fortsatte discotrenden fast i mindre skala. Ställen som tog över var såkallade ”underground clubs”. Ett exempel på land som inte i större utsträckning drabbades av anti-disco kampanjen var Italien, där det producerades hit efter hit (Italo-musik) som flitigt spelades av olika Dj´s. Discotekskulturen som ytterligare en gång varit på utdöende kom successivt tillbaka mellan 1982-85. Samtidigt blev musikstilarna fler, bland annat genom funk-, synth-, house- och popmusikens utveckling. Rockbanden hade fått ett uppsving då många varit trötta på det monotona discodunket. Därför brukade det på våra större nöjesställen i mitten av 80-talet finnas både hårdrocks- och discogolv, båda försedda med Dj. Nu började ett sorts generationsskifte när det gällde svenska Dj´s. I den ”gamla stammen” använde merdelen mikrofonen för att göra låtbytena roligare, medan den moderna Discjockeyn mer och mer övergick till att beatmixa istället för att använda mikrofon. Den svenska Dj´n Sanny-X stack ut hakan i början av 80-talet genom att vara föregångare när det gällde att mixa och remixa. Han arbetade för Disco Mix Club (DMC) och blev något år sedd som världsmästare med sin vidareutvecklande Djteknik. Allt fler musikstilar och variationer inom dessa tillkom under årens lopp. Därför har det fram till idag blivit riktigt mycket för Dj´s att hålla reda på och kunna bemästra när det gäller mixteknik samt var och för vilka de olika musikstilarna passar. Ytterligare Svensk Dj, vilken vi vill uppmärksamma, som varit med från början och upplevt branschens både för och nackdelar är Lars Dolk som skrivit samman en mycket givande och fångande sida som handlar om nattklubbsliv och Discjockeys främst i Göteborg. Se mer om Dj Dolken.

Dj upplevde teknikskifte

En teknisk uppfinning som blev revolutionerande inte minst för discoteksvärlden var cd-skivan vilket öppnade upp den digitala världen. Till en
början var många Dj´s skeptiska till att använda cd, delvis för att det inte gick att få tag på all ny musik på cd-skiva. Det fanns också en slags försiktighet och viss rädsla inför den nya tekniken. De som fortsatte att envisas med att bära runt på tonvis vinylskivor fick snart börja ta med egna skivspelare, sluta spela eller gå över till cd, eftersom många discotek gjorde sig av med skivspelarna och det blev svårare att få tag på nypressade vinylskivor. Fördelarna som att slippa släpa på ett antal läskbackar med skivor samt att själva mixandet blev enklare gjorde också att många Discjockeys övergick till cd. Möjligheten för Dj´s att få influenser, göra egen musik och mixar ökade när datorer blev ekonomiskt införskaffningsbara. I takt med datautvecklingen blev också ljuseffekterna allt mer avancerade och programmerbara, därför tillkom ytterligare en teknisk bit för Dj´n som under spelning kunde få hjälp av en lightjockey. Den digitala utvecklingen har gått snabbt och det finns idag ett antal datastyrda möjligheter för Discjockeyn att tillgå.

Bristande efterfrågan

Idag 2013 är situationen liknande de två tidigare svackor discotekskulturen drabbats av. Det råder ekonomisk och politisk instabilitet samtidigt som det överproduceras likalydande musik. Liksom senaste svackan har stora delar av publiken tröttnat på den elektroniska musiken (i detta fall den monotona trance- , techno- och progressiva eurohousemusiken). Till detta skapar det överteknologiska samhälle vi lever i stress, som i sin tur är energislukande och gör att folk är trötta när helgen kommer. Vi har också en teori om att olika bredbandstjänster där man kan streama och ladda ner musik dämpar suget efter att gå ut och dansa. I Sverige är det överlag färre besökare på discoteken än för några år sedan.

Vem är Dj

Vem kan då kalla sig för Dj?

Den som via cd-spelare eller skivspelare spelar dansbandsmusik är inte Dj utan musikvärd. Den som arbetar på och sänder musik via radiostation är inte Dj utan radiojockey (Rj). Den som arbetar på till exempel Mtv är inte Dj utan videojockey (Vj). Den som på pubar och liknande ställen kombinerar skivspelandet med öl- och spritförsäljning är oftast inte Dj utan barjockey. På vissa ”semesterorter” finns det Discjockeys som nattetid spelar på discoteket för att dagtid arbeta i puben och även spela skivor där.

För att kunna kalla dig professionell Dj måste följande kriterier uppnås (givetvis delvis kravspecifikt för olika engagemang):

- Du ska bland annat kunna hantera den tekniska utrustning du ställs inför.
- Mixa på ett professionellt sätt (beat-, cut- och harmonimixa).
- Skilja mellan och på ett bra sätt kombinera samt använda olika musikstilar (såvida du inte är en Dj som specialiserat dig på en musikstil eller tema och hittat ställen där detta passar).
- Hålla dig uppdaterad med senaste musiken och helst ligga steget före publiken.
- Använda mikrofon så det hörs vad du säger, gärna så att publiken stannar kvar på dansgolvet och lägger in en högre växel.
- Se vilken musik som passar publiken och anpassa spelningen därefter (läsa publiken).
- Bemöta publik, arrangör med flera på ett förtroendeingivande sätt. Samarbeta med vakter, övrig personal och uppträdande artister. Anpassa ditt jobb efter såväl arrangörens som publikens önskemål (vilka inte alltid tycker samma sak).
- Behålla lugnet i mycket stressiga situationer.
- Känna till ljudets påverkan på hörseln och så långt det är möjligt hålla en rimlig ljudnivå.
- Följa trender och helst vara med och sätta dem.
- Vara en artist som gör sin grej på ett underhållande, förtroende- och respektingivande sätt.
- Hantera och om möjligt medverka för att lösa konfliktsituationer som kan uppstå.
- Hantera krissituationer som brand etc.

Djs ergonomi och hörsel

Något som ofta är förbisett då det gäller DJ´s är just hur ergonomiskt utformad arbetsplatsen är samt hur ljudbilden ser ut både räknat till volym och medhörning. Dessa faktorer kanske man som Discjockey inte tänker på direkt under de första årens spelningar, inte förrän den dagen någon form av skada sker likt tinnitus eller ryggont etc. Gällande ljud och utrustning är det av högsta vikt att välja bra hörlurar. Detta kommer vi senare att skriva om här.

- Dj Discjockey tänker på publik och gäster
- Dj - är det glamour att vara Discjockey
- Dj Discjockey berättar lite om konflikt och konfliktlösning